Fundament R&S bvba, Gistelse Steenweg 225a, 8200 Brugge (Sint-Andries), BE0889 269 571 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fundament R&S bvba en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fundament R&S bvba verstrekt.

Waarom fundament r&s bvba gegevens nodig heeft

Fundament R&S bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Fundament R&S bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang en waar fundament r&s bvba gegevens bewaart

Fundament R&S bvba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

Delen met anderen

Fundament R&S bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Fundament R&S bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Fundament R&S bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website wordt gehost bij Digital Ocean.

Fundament R&S bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Fundament R&S bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fundamentrs.com samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Fundament R&S bvba zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Fundament R&S bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Fundament R&S bvba worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uw bedrijf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uw bedrijf op via: info@fundamentrs.com
Fundament R&S bvba
Gistelse Steenweg 225a
8200 Brugge (Sint-Andries)

Herziening privacy policy

Indien dit privacy statement gewijzigd wordt, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat je deze kan bekijken.

Klachten of meldingen

Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).